top of page

PÉČE DĚTSKÉHO PSYCHIATRA

Mohlo by se zdát, že psychiatrická ambulantní péče pro děti a dorost bude mít úzké pole působnosti. Jak to ale obvykle bývá, přesný opak je i v tomto případě pravdou. Moji ordinaci navštěvují dětští pacienti, děti, jíž od 3 let až do 18 let věku. Do ordinace chodí společně se svými rodiči, ale mám v péči také děti z dětských domovů. Se všemi svými pacienty, i s jejich rodiči, žiji do jisté míry jejich životy společně s nimi. Jsem u všech jejich úspěchů, ale i neúspěchů. Pomáhám dětem zvládat jejich každodenní boje se situacemi, které jsou pro zdravé dítě zcela běžné. Stejně tak pomáhám jejich rodičům zvládat situace, které si rodič zdravého dítěte neumí představit. Ambulantní péče u dětského psychiatra je o naprosté důvěře mezi lékařem, pacientem a zejména rodiči pacienta.

Mám v péči široké spektrum pacientů. Laická veřejnost má obvykle velice mylnou představu o tom, jací pacienti navštěvují dětského psychiatra. Neznamená to, že by v tomto laická veřejnost chybovala, ale že nemá dostatek informací. Je jasné, že psychiatrickou péčí se obvykle nikdo příliš nechlubí. Není to "zážitek", jako když vyfasujete první sádru na ruku a necháte si na ni podepsat celou rodinu a přátele. Pečuji o děti s těžkými genetickými vadami, s postiženími tělesnými i psychickými.

Do mé ordinace chodí rodiče s těžce nemocnými dětmi, kde psychiatrická problematika nemusí být vždy tou hlavní. Jedná se o děti se závažnými vývojovými poškozeními mozku, poruchami hybnosti, děti slepé nebo hluché. Jako psychiatr mám v péči děti a adolescenty po těžkých úrazech mozku, po operacích mozku nebo děti s těžkou epilepsií. Ač by to někoho mohlo překvapit, mám v péči také onkologicky nemocné děti. Jedná se většinou o ty nejtěžší případy, u kterých rodiče i já víme, že jejich děti tuto zákeřnou nemoc nepřežijí. Léčím dětské pacienty s vrozenými vadami srdce, s nevyléčitelnými onemocněními ledvin nebo jater. Pečuji o děti po těžkých operacích srdce, žaludku, střev, s vývody močového měchýře, střev. V mé ordinaci jsou také děti nemluvící nebo málo mluvící, protože dýchají kanylou v průdušnici.

No a pak je tu právě ta skupina pacientů, kterou laická veřejnost vnímá, jako pacienty psychiatrické. Kromě výše vyjmenovaných jsou v mé ordinaci děti s autismem, děti trpící schizofrenií, bipolární poruchou - maniodepresí. Navštěvují mě pacienti s ADHD, pacienti s poruchami přijmu potravy, děti trpící depresemi a úzkostmi, těžkými tikovými poruchami, s těžkými obsesemi.

Jako dětský psychiatr musím ve své ordinaci řešit také zdánlivě "nepsychiatrické" otázky. Velmi často se věnuji problémům partnerským nebo problémům rodičovským. Řeším mnohdy velmi těžké situace při rozpadu rodiny nebo vyloženě existenční problémy matek samoživitelek / otců samoživitelů. Vstupuji do otázek domácího násilí, které jsou vždy velmi nepříjemné a složité, a to o to víc, když je jejich přímým účastníkem dítě.

bottom of page