Vážení rodiče,

naše ordinace poskytuje služby v plném rozsahu, bez omezení, v souladu s nařízením vlády, kde nejsou omezeny cesty k lékaři.  Při vstupu do ordinace budete mít k dispozici desinfekci. Nošení ochranné roušky je samozřejmé.

Nejste na to, v období této krize, sami. Jsem vám a zejména vašim dětem plně k dispozici.

Přeji vám, i vašim rodinám, pevné zdraví!

Již v březnu jsem předpokládal problémy při výuce dětí a výchově dětí v souvislosti s karanténními opatřeními. Natočil jsem proto instruktážní video, které by mělo pomoci rodičům, jak výchovně vést své děti, a to zejména v takto složitém období. Video mělo skvělý ohlas a vzhledem k tomu, že se situace začíná opakovat, rozhodl jsem se toto video publikovat samostatně.

MUDr. Jaroslav Matýs

MUDr.
JAROSLAV MATÝS
psychiatr pro děti a dorost

čestný člen Asociace klinických logopedů ČR

Vítám vás na svých webových stránkách. Za svou více než 20 letou praxi v dětské psychiatrii jsem se setkal s mnoha rozličnými příběhy dětí, jejich rodičů a celých rodin. Měl jsem možnost aktivně nahlédnout do světa klinických logopedů, pedagogů a sociálních pracovníků, díky kterým jsem mohl lépe chápat široké spektrum práce s dětmi, nejenom z pohledu lékaře. Jako dlouholetý předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie jsem dokázal vytvořit, prosadit a udržet dětskou psychiatrii jako základní medicínský obor, díky kterému mají dětští pacienti vyšší šanci, že dostanou dostupnou plnohodnotnou lékařskou péči.

ORDINACE

Informace o provozu ordinace. Objednávky probíhají pouze telefonicky.

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

Dětská psychiatrie je celosvětově velmi mladým oborem a stále nedostatečně dostupným oborem. Přesto si ale ve vyspělých zemích získala respekt a uznání. Díky dětské a dorostové psychiatrii máme možnost včas diagnostikovat a účinně léčit děti s duševními poruchami. Díky našemu oboru jejich rodiče i další spolupracující profese lépe rozumí specifikám duševních poruch do dětství až po dospívání. Při pochopení a dobré spolupráci v léčbě našich pacientů umí lépe pracovat s duševními poruchami tak, aby se mladý člověk mohl, v rámci individuálních možností, zapojit do každodenního běžného života. Výrazný výsledek je pak znatelný až po letech, v dospělosti. Naši pacienti jsou v konečném důsledku v dospělosti opět rodiči, zaměstnanci, podnikatelé.

ZE ŽIVOTA DĚTSKÉHO PSYCHIATRA

Práce dětského psychiatra je o prožívání strastí a úspěchů nejenom s dětským pacientem, ale i s jeho rodiči. Je velmi důležité, aby veřejnost věděla, jak přistupovat k dětem s duševními poruchami. Následné začlenění do běžného života je pro naše pacienty a jejich okolí plnohodnotnější, jednodušší a méně stresující.

MÉDIA

©2020 by MUDr. Jaroslav Matýs