top of page
MUDr. Jaroslav Matýs

ODBORNOST A PRAXE

Praxi ambulatního psychiatra pro děti a dorost provozuji více než 20 let

PŘEDSEDA ADDP, ČLEN VÝBORU PS ČLS JEP

Více než 10 let předseda  Asociace dětské a dorostové psychiatrie a 6 let člen Výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP -předseda a místopředseda.

LÉKAŘ ZZS

Mimo psychiatrické praxe jsem vice než 20 let, pracoval jako lékař zdravotnické záchranné služby.

RENARKON, O. P. S.

Vykonával jsem funkci ředitele Renarkon o.p.s. a hlavního terapeuta pro komunitní terapii mladistvých s návykovými nemocemi. Vybudoval jsem systematizovanou nezdravotnickou péči pro mladé narkomany na Ostravsku - kontaktní centrum, terapeutickou komunitu, základy doléčovacího centra, chráněného bydlení. Zavedl jsem první systém výměnného jehlového programu v Ostravě, postavil  systém street-workerů pro narkomany a jako první v ČR jsem zpracoval a zrealizoval projekt romského streetworkra.

ŘEDITEL ASČR

V roce 1994 jsem nastoupil na místo ředitele nestátní zdravotnické záchranné služby Asociace samaritánů ČR Ostrava, která provozovala specializovanou unikátní dětskou záchrannou službu.

VOJENSKÁ NEMOCNICE RUŽOMBEROK

Působil jsem ve funkci zástupce náčelníka Psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice Ružomberok. Zastával jsem pozici hlavního odborníka Armády Slovenské republiky pro návykové nemoci a současně jsem byl členem mezirezortní vládní komise SR pro problematiku návykových nemocí.

KVALIFIKACE

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

1. STUPNĚ

Jaroslav Matýs, medaile Za zásluhy 1. stupně

28. 10. 2020 udělena medaile Za zásluhy 1. stupně pro obor dětské a dorostové psychiatrie.

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ

Čestný člen Asociace klinických logopedů.

SOUDNÍ ZNALEC

Pravidelně zpracovávám soudněznalecké posudky – věnuji se výhradně trestně právním věcem. Nechci se věnovat rodičovským sporům o děti. Tyto spory vnímám jako sobectví minimálně jednoho z rodičů.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ministrem zdravotnictví jmenovaný člen atestační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii a pro návykové nemoci. Člen pracovní expertní skupiny MZ – „Protikuřácký zákon“, Vládní program - „Reforma dětské a dorostové psychiatrie“

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Konzultant v připomínkovém řízení novely „Školského zákona“ – inkluzivní vzdělávání (bohužel, výsledek je nesprávně nastavený)

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Konzultant pro rozvoj péče o duševně nemocné děti a dorost. Pravidelným konzultantem při tvorbě legislativy a stanovisek MZ i do zahraničí.

SKÁLŮV INSTITUT

Jsem absolventem 5ti letého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku ve Skálově institutu Praha, v psychodynamicky orientované skupinové a individuální psychoterapii s nástavbou pro návykové nemoci a jsem lektorem tohoto Institutu.

VOJENSKÁ LÉKAŘSKÁ AKADEMIE

Jsem absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové - součást Karlovy univerzity Praha. Atestoval jsem v oborech všeobecného lékařství, psychiatrie  a psychiatrie pro děti a dorost

bottom of page