top of page

MUDr. JAROSLAV MATÝS
pro média

13. 4. 2022

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT a Radě ČT

Neustále dochází k cílenému a manipulativnímu vyvíjení tlaku na veřejnoprávní médium. Všichni, kdo stihli shlédnout dokument Infiltrace - Obchod s nadějí, měli možnost vidět nejen zcela neodborné zacházení s nemocnými dětmi, ale také řadu dalších, ne zcela standardních způsobů chování a fungování zapsaného spolku, který se prezentoval, jako odborně způsobilý v péči o nemocné dětské pacienty. Hodně věcí se mezitím dalo do pohybu, ovšem stále je jakási snaha, zamést věci pod koberec, což z pohledu péče o duševní zdraví dětí, je z mého pohledu zcela neakceptovatelné.

Otevřený dopis

28. 10. 2020

Medaile Za zásluhy I. stupně

 

V den naší státnosti jsem byl panem Prezidentem ČR poctěn udělením státního vyznamenání, medailí Za zásluhy 1. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy). Udělení státního vyznamenání bylo osobním rozhodnutím pana Prezidenta, který si všimnul mé práce, postojů a názorů. Nebyl jsem navržený Poslaneckou sněmovnou, Senátem ČR, ani žádným občanským sdružením nebo jednotlivcem. Udělení státního vyznamenání je spojené čistě s mojí profesní a odbornou činností v oboru dětské a dorostové psychiatrie. O to víc si této pocty vážím.

Vnímám to také jako ocenění a podporu pro celý obor dětské a dorostové psychiatrie. Pan Prezident nám všem sdělil, že nesmírně těžká a poctivá práce všech statečných dětských a dorostových psychiatrů a dětských psychiatrických sester má smysl. Ukazuje, že máme dále prosazovat věci ve prospěch našich pacientů a jejich rodin.

Doufám, že tímto oceněním se obor dětské a dorostové psychiatrie stane ještě více lákavým pro mladé lékaře a zdravotní sestry, abychom mohli dále náš obor rozvíjet. Věřím, že toto ocenění dodá odvahu dalším kolegům z našeho oboru, aby se nelekli mediálních a politických bouřek, aby neustupovali komerčním zájmovým skupinám a nekompromisně a spravedlivě prosazovali odbornou péči ve prospěch všech našich pacientů. My odborníci, vystudovaní lékaři, jsme garanty nejvyšší možné kvality péče o duševní zdraví dětí.

Veřejně děkuji paní Doc. MUDr. Evě Malé, CSc, zakladatelce moderní dětské psychiatrie, která mě vedla v oboru, byla a je mým rádcem a mentorem. Děkuji osobně paní MUDr. Ivetě Vadlejchové, která mi pomáhala zvednout z popela Asociaci dětské a dorostové psychiatrie. Děkuji osobně primářům MUDr. Daně Trávníčkové, MUDr. Mgr. Evě Rozsívalové, MUDr. Ireně Sedlaříkové, MUDr. Tomáši Havelkovi, MUDr. Fabien Kosové za jejich statečnost. Děkuji zakladatelům Asociace dětské a dorostové psychiatrie, protože právě díky nim se zachránil náš obor.

 

„Tam, kde začíná politika, nesmí skončit odbornost!“

MUDr. Jaroslav Matýs, standarta prezidenta republiky
MUDr. Jaroslav Matýs, medaile Za zásluhy 1. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy)

10. 10. 2019

Odstoupení:
Předseda koordinačního výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie
Předseda výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Po mnoha letech tvrdé práce, kterou jsem vykonával ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, jsem se rozhodl z této pozice odstoupit. Děkuji mnohým lidem z České republiky i ze zahraničí za podporu. Děkuji také kolegům, i z jiných oborů medicíny, hlavně za odvahu říci nahlas to, co se samotná Psychiatrická Společnost zdráhala z různých důvodů říci sama. Také děkuji za velikou podporu od rodíčů (nejenom mých) pacientů, zejména těch, kterých se tato kauza přímo týkala.

Současně děkuji MUDr. Ivanu Davidovi, CSc. za tento rozhovor pro Zpravodajství FTV Prima

21. 9. 2020

Dnes abdikoval ministr zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Byl jsem prvním z dobrovolných expertů ministerstva, kdo odmítl, aby ho ministr, jako jednoho ze zakladatelů reformy dětské a dorostové psychiatrie,  dobrovolníka,  veřejně dehonestoval a znevažoval jenom proto, že za tím byla zakázka úzké, ekonomicky provázané, skupiny lidí. Jak se ukázalo, byla to první veřejná demonstrace  síly, když se dělá politika podle PR poradenství a podle instrukcí shora.

Dalším, kdo si zažil stejný algoritmus (aneb, jak se zbavit profesionála, který neustupuje a neohýbá odborné postoje politickým tlakům) a se ctí sám odešel z ministerstva zdravotnictví, byl pan doc. Rastislav Maďar. Obětí byl i dlouholetý, velmi úspěšný, ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, MUDr. Jaromír Mašek. Ten, dle slov pana exministra "nebyl dostatečně aktivní při reformě psychiatrické péče". Přitom jenom odmítal slepě vykonávat úkoly dle přání pana ministra a upozorňoval na právní i medicínské problémy s instrukcemi od ministerstva zdravotnictví.

O to víc mne překvapilo, že pan ministr se při svém odchodu pokrytecky chlubí "reformou psychiatrické péče". Pod jeho vedením, doslovně na politickou zakázku, se začala demontovat psychiatrie na sociální služby.  Podobný postoj, na úrovni poučeného laika, ukázal v dalších vysoce odborných oblastech - veřejné zdraví, hygiena a epidemiologie. A to už tak viditelně, že i laická veřejnost, pochopila všechny rozumné lékaře, experty, kteří odstoupili nebo v tichosti rezignovali na práci pro ministerstvo zdravotnictví. Tady se ukazuje, že resort zdravotnictví není resortem pro "financmistra", ani legislativce, právnika, advokáta nebo služebníka politiky, ale musí tam být skutečně osobnostně odolný a odborně vzdělaný zdravotník. Vládnoucí garnitura dala dobrou lekci pokusům redukovat řízení zdravotnictví jenom na finanční toky a právní normy.

 

Věřím, že se odchodem pana Adama Vojtěcha vytvoří prostor nejenom pro zvládnutí epidemie, ale taky pro skutečnou reformu psychiatrie a vybudování komplexní psychiatrické péče pro děti a dorost. Prostor pro odborně podložené kroky, kde bude prioritou zásadní podpora zdravotních služeb - síť ambulancí dětských psychiatrů a dětských klinických psychologů a kde bude garantováno vedoucí postavení pedopsychiatra v péči o nemocné s duševní poruchou.

ROZHOVORY A ODBORNÁ STANOVISKA

EVROPSKÉ DNY
HANDICAPU
4. 10. 2022

Dětských a dorostových psychiatrů je extrémně málo

Reforma psychiatrie, kterou jsem od začátku prosazoval také, měla směřovat k rozvoji dostupnosti pedopsychiatrické péče, na kterou navazuje komplex dalších služeb ve školství a v sociálních službách. Dětských a dorostových psychiatrů je extrémně málo. Nejméně ze všech lékařských odborností pro děti a dorost. Bohužel, reforma pedopsychiatrie se stočila podle mého názoru až do demontáže pedopsychiatrie pod heslem: Když bude dostatek sociálních a poradenských služeb, tak nebude potřeba tolika dětských psychiatrů.

OTEVŘENÝ DOPIS
13. 4. 2022

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT a Radě ČT

Neustále dochází k cílenému a manipulativnímu vyvíjení tlaku na veřejnoprávní médium. Všichni, kdo kdo stihli shlédnout dokument Infiltrace - Obchod s nadějí, měli možnost vidět nejen zcela neodborné zacházení s nemocnými dětmi, ale také řadu dalších, ne zcela standardních způsobů chování a fungování zapsaného spolku, který se prezentoval, jako odborně způsobilý v péči o nemocné dětské pacienty. Hodně věcí se mezitím dalo do pohybu, ovšem stále je jakási snaha, zamést věci pod koberec, což z pohledu péče o duševní zdraví dětí, je z mého pohledu zcela neakceptovatelné.

PARLAMENTNÍ LISTY
16. 7. 2021

Denně mluví s dětmi. Ví odkud berou na očkování názory. Ne, kampaň státu to není

Rozhodování rodičů o očkování svých potomků mohlo výrazně ovlivnit vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který v rozhovoru pro středeční deník Právo zopakoval, že od 1. září už pojišťovny nebudou hradit testy na Covid a že předpokládá, že povinnost hrazení testů by se měla vztahovat i na děti starší dvanácti let.

TÝDENÍK HROT
23. 11. 2020

Dětská psychiatrie je rozebírána sociálními službami za peníze určené pro zdravotnictví

Když bych znovu viděl, že někdo zneužívá dítě, které navíc trpí autismem nebo Aspergerovým syndromem, neváhal bych a znovu veřejně vystoupil.

PARLAMENTNÍ LISTY
19. 5. 2020

Dostal sodu za Gretu, teď vystoupí k viru

Česká společnost nebyla kvůli přijatým opatřením proti epidemii koronaviru tak silně konfrontována s bezprostřední smrtí v rodině, v blízkém okolí. Tím, že si na nás takzvaně nesáhla smrt, to vypadá, že nemáme psychologicky dostatečně emočně silnou vlastní korektivní zkušenost.

MF DNES
22. 10. 2019

Diagnózu Grety zveřejnili její rodiče, ne já

Otevřená reakce na mediální rozruch po mém odborném vyjádření k projevům typickým pro diagnózy, které o sobě zveřejnila sama Greta. Rozhovor s redaktorem Martinem Pjentakem.

AKTUALNE.CZ
3. 10. 2019

Otevřel jsem toxické téma. Autismus u dětí je většinou daný geneticky

Když psychiatři od stolu hodnotili zdraví Andreje Babiše juniora, nikdo se nad tím nepozastavil. Já jsem jen hovořil o něčem, co o sobě Greta Thunbergová prozradila sama. "Mluvil jsem veřejně tak, aby to bylo srozumitelné pro laiky".

ZDRAVÉ ZPRÁVY
30. 9. 2019

Psychiatrický obor je přetížený

Rozhovor na téma reformy psychiatrie v ČR, o které se mluví již roky. Konkrétně od roku 2013.

ČRo RADIOŽURNÁL

27. 12. 2018

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů

„Dětská psychiatrie je těžký obor s obrovským rozsahem do společnosti, že mladým lékařům se do toho vůbec nechce,“ vysvětluje s tím, že jde o složitý komplex provázanosti, který zahrnuje školství, medicínu, sociální oblast i zákony, ale také těžkou práci s rodiči.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION
9. 5. 2018

Dítě s duševní poruchou ve škole – co musíme změnit?

Dětská a dorostová psychiatrie se významně prolíná a zasahuje i do jiných pediatrických lékařských oborů. Mění pohledy a postupy u soma-tických nemocí v souvislosti s celkovým duševním stavem dětského pacienta, ale i u duševních poruch s jejich somatickými projevy. Věnuje se také časté komorbiditě duševních a somatických nemocí u dětí a dorostu.

DOBRÉ RÁNO S ČT

19. 2. 2018

Diagnóza - psychopat

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

DOBRÉ RÁNO S ČT

10. 10. 2017

Dětská psychiatrie

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

NOVINKY.CZ
15. 9. 2016

Divoké děti mívají mylnou diagnózu. Zbytečně

"Školské poradny nemají vůbec žádné právo stanovovat jakoukoliv klinickou diagnózu,“ řekl Právu místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie České psychiatrické společnosti Jaroslav Matýs. „Děti, co mají kvůli ADHD problém s učením a chováním, potřebují léčbu. Jsou to vysoce inteligentní i výchovně správně vedené děti,“ zdůraznil

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK
16. 2. 2016

Nebudeme bojovat jen za práva autistů, ale všech dětí s duševní poruchou

Dnes často stanovují diagnózu nezdravotnická zařízení, jež na to ovšem nemají oprávnění. Zdravotnický deník si s MUDr. Jaroslavem Matýsem povídal o autismu, reformě psychiatrie i problémech v oblasti školství.

DOBRÉ RÁNO S ČT 26. 5. 2015

Jak nevychovat sobce

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

DOBRÉ RÁNO S ČT 16. 10. 2014

Psychické poruchy dětí

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION

14. 1. 2009

Agresivita v dětství a její souvislosti – Léky ano, nebo ne...?

Pokusit se o demystifikaci psychofarmak v pedopsychiatrické praxi, to byl nelehký cíl, který si stanovila konference s meziná-rodní účastí konaná pod názvem uvedeným v titulku. Mezi více než třemi sty účastníky tak bylo možné zaznamenat odborníky z řad psychiatrů, sester, psychologů a pedagogů, kteří velmi ocenili možnost mezioborové diskuze.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION

1. 6. 2008

Za dětskou psychiatrii bojuji více než 10 let

Moje odborná stanoviska a názory se nikdy nezměnily. Bojuji za obor dětské psychiatrie mnoho let. Od začátku aktivní praxe v dětské a dorostové psychiatrii mi vadí zneužívání diagnóz dětí ve prospěch nelékařských nebo dokonce zcela nesouvisejících oborů. Cílem dětských psychiatrů je primárně pomoc dětem, ne vlastní finanční zisk.

bottom of page