top of page

MUDr. JAROSLAV MATÝS
pro média

28. 8. 2023

32. ekonomické fórum - dětský psychiatr v panelové diskuzi

Je mi velkou ctí, přijmout pozvání a účastnit se 32. ekonomického fóra v polské Karpaczi, ve dnech 5. – 7. září 2023. Byl jsem velmi příjemně překvapený a potěšený, že se organizátoři této velké mezinárodní události rozhodli oslovit dětského psychiatra. Jsem hrdý na to, že mohu náš obor a jeho společenský význam, reprezentovat na úplně nové platformě, než na jaké jsme my lékaři / psychiatři zvyklí.

Letošní ročník ekonomického fóra nese název „New Values for the Old Continent – Europe on the Threshold of Change”.

V panelové diskuzi, které se účastním, je jedním z témat „Smartphone – a Good Servant but a Bad Master”. Téma, které jsme my, psychiatři, definovali už během covidové pandemie, v době, kdy se mylně v médiích různí samozvaní odborníci domnívali, že lockdowny způsobily dětem a žákům deprese. V drtivé většině případů se tak ale projevovala narůstající závislost na elektronických zařízeních. Závislost srovnatelná se závislostí na tvrdých drogách. Závislost, v dobré víře a z neznalosti prostředí internetu, sociálních sítí a online her, přímo podporovaná rodiči.

VÍCE O TÉMATECH EKONOMICKÉHO FÓRA ZDE

13. 4. 2022

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT a Radě ČT

Neustále dochází k cílenému a manipulativnímu vyvíjení tlaku na veřejnoprávní médium. Všichni, kdo stihli shlédnout dokument Infiltrace - Obchod s nadějí, měli možnost vidět nejen zcela neodborné zacházení s nemocnými dětmi, ale také řadu dalších, ne zcela standardních způsobů chování a fungování zapsaného spolku, který se prezentoval, jako odborně způsobilý v péči o nemocné dětské pacienty. Hodně věcí se mezitím dalo do pohybu, ovšem stále je jakási snaha, zamést věci pod koberec, což z pohledu péče o duševní zdraví dětí, je z mého pohledu zcela neakceptovatelné.

Otevřený dopis

28. 10. 2020

Medaile Za zásluhy I. stupně

V den naší státnosti jsem byl panem Prezidentem ČR poctěn udělením státního vyznamenání, medailí Za zásluhy 1. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy). Udělení státního vyznamenání bylo osobním rozhodnutím pana Prezidenta, který si všimnul mé práce, postojů a názorů. Nebyl jsem navržený Poslaneckou sněmovnou, Senátem ČR, ani žádným občanským sdružením nebo jednotlivcem. Udělení státního vyznamenání je spojené čistě s mojí profesní a odbornou činností v oboru dětské a dorostové psychiatrie. O to víc si této pocty vážím.

Vnímám to také jako ocenění a podporu pro celý obor dětské a dorostové psychiatrie. Pan Prezident nám všem sdělil, že nesmírně těžká a poctivá práce všech statečných dětských a dorostových psychiatrů a dětských psychiatrických sester má smysl. Ukazuje, že máme dále prosazovat věci ve prospěch našich pacientů a jejich rodin.

Doufám, že tímto oceněním se obor dětské a dorostové psychiatrie stane ještě více lákavým pro mladé lékaře a zdravotní sestry, abychom mohli dále náš obor rozvíjet. Věřím, že toto ocenění dodá odvahu dalším kolegům z našeho oboru, aby se nelekli mediálních a politických bouřek, aby neustupovali komerčním zájmovým skupinám a nekompromisně a spravedlivě prosazovali odbornou péči ve prospěch všech našich pacientů. My odborníci, vystudovaní lékaři, jsme garanty nejvyšší možné kvality péče o duševní zdraví dětí.

Veřejně děkuji paní Doc. MUDr. Evě Malé, CSc, zakladatelce moderní dětské psychiatrie, která mě vedla v oboru, byla a je mým rádcem a mentorem. Děkuji osobně paní MUDr. Ivetě Vadlejchové, která mi pomáhala zvednout z popela Asociaci dětské a dorostové psychiatrie. Děkuji osobně primářům MUDr. Daně Trávníčkové, MUDr. Mgr. Evě Rozsívalové, MUDr. Ireně Sedlaříkové, MUDr. Tomáši Havelkovi, MUDr. Fabien Kosové za jejich statečnost. Děkuji zakladatelům Asociace dětské a dorostové psychiatrie, protože právě díky nim se zachránil náš obor.

„Tam, kde začíná politika, nesmí skončit odbornost!“

MUDr. Jaroslav Matýs, standarta prezidenta republiky
MUDr. Jaroslav Matýs, medaile Za zásluhy 1. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy)

21. 9. 2020

Dnes abdikoval ministr zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Byl jsem prvním z dobrovolných expertů ministerstva, kdo odmítl, aby ho ministr, jako jednoho ze zakladatelů reformy dětské a dorostové psychiatrie,  dobrovolníka,  veřejně dehonestoval a znevažoval jenom proto, že za tím byla zakázka úzké, ekonomicky provázané, skupiny lidí. Jak se ukázalo, byla to první veřejná demonstrace  síly, když se dělá politika podle PR poradenství a podle instrukcí shora.

Dalším, kdo si zažil stejný algoritmus (aneb, jak se zbavit profesionála, který neustupuje a neohýbá odborné postoje politickým tlakům) a se ctí sám odešel z ministerstva zdravotnictví, byl pan doc. Rastislav Maďar. Obětí byl i dlouholetý, velmi úspěšný, ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, MUDr. Jaromír Mašek. Ten, dle slov pana exministra "nebyl dostatečně aktivní při reformě psychiatrické péče". Přitom jenom odmítal slepě vykonávat úkoly dle přání pana ministra a upozorňoval na právní i medicínské problémy s instrukcemi od ministerstva zdravotnictví.

O to víc mne překvapilo, že pan ministr se při svém odchodu pokrytecky chlubí "reformou psychiatrické péče". Pod jeho vedením, doslovně na politickou zakázku, se začala demontovat psychiatrie na sociální služby.  Podobný postoj, na úrovni poučeného laika, ukázal v dalších vysoce odborných oblastech - veřejné zdraví, hygiena a epidemiologie. A to už tak viditelně, že i laická veřejnost, pochopila všechny rozumné lékaře, experty, kteří odstoupili nebo v tichosti rezignovali na práci pro ministerstvo zdravotnictví. Tady se ukazuje, že resort zdravotnictví není resortem pro "financmistra", ani legislativce, právnika, advokáta nebo služebníka politiky, ale musí tam být skutečně osobnostně odolný a odborně vzdělaný zdravotník. Vládnoucí garnitura dala dobrou lekci pokusům redukovat řízení zdravotnictví jenom na finanční toky a právní normy.

 

Věřím, že se odchodem pana Adama Vojtěcha vytvoří prostor nejenom pro zvládnutí epidemie, ale taky pro skutečnou reformu psychiatrie a vybudování komplexní psychiatrické péče pro děti a dorost. Prostor pro odborně podložené kroky, kde bude prioritou zásadní podpora zdravotních služeb - síť ambulancí dětských psychiatrů a dětských klinických psychologů a kde bude garantováno vedoucí postavení pedopsychiatra v péči o nemocné s duševní poruchou.

10. 10. 2019

Odstoupení:
Předseda koordinačního výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie
Předseda výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Po mnoha letech tvrdé práce, kterou jsem vykonával ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, jsem se rozhodl z této pozice odstoupit. Děkuji mnohým lidem z České republiky i ze zahraničí za podporu. Děkuji také kolegům, i z jiných oborů medicíny, hlavně za odvahu říci nahlas to, co se samotná Psychiatrická Společnost zdráhala z různých důvodů říci sama. Také děkuji za velikou podporu od rodíčů (nejenom mých) pacientů, zejména těch, kterých se tato kauza přímo týkala.

Současně děkuji MUDr. Ivanu Davidovi, CSc. za tento rozhovor pro Zpravodajství FTV Prima

bottom of page