top of page

ROZHOVORY A ODBORNÁ STANOVISKA

RÁDIO UNIVERSUM
12. 5. 2023

Aktivisté bez vzdělání, z neziskovek placených státem, dnes pronikají do škol s různými pochybnými programy pomoci

Snaha nestresovat děti vede k tomu, že se například vážně uvažuje o zrušení známkování ve školách. Různé osobní handicapy, které byly dříve pro jedince výzvou pro jejich překonání, se přenesly na starost placených asistentů. Rodiče i děti jsou dnes někdy až invalidizováni různými zájmovými neziskovkami a sdruženími, které pak, za péči o tyto uměle vytvořené "neschopné rodiče" a jejich děti, pobírají peníze. Státní dotace, evropské granty. Je to byznys.

RÁDIO UNIVERSUM
5. 5. 2023

Dětem fetujícím internet je potřeba sebrat počítače a mobily

Rodiče si často neuvědomují, že závislost na počítači či mobilu se podobá závislosti na heroinu, ovšem s tím rozdílem, že digitální drogu, i s jehlou, většinou dítěti přímo platí rodiče. Místo tradičního vštěpování disciplíny a hodnot se nezřídka prosadil přístup, že dítě si má na vše přijít samo a není potřeba jej zbytečně stresovat.

RÁDIO UNIVERSUM
28. 4. 2023

Děláme z dětí fyzické a sociální invalidy a vyvoláváme u nich digitální závislost

U dětí se nebezpečně zvýšila závislost na digitálních technologiích, počítačových hrách, na sociálních sítích a internetu. Týká se to až čtvrtiny dospívajících, a pětiny mladých dospělých.  V roce 2022 byly zveřejněny výsledky analýzy, podle které ohrožuje riziko digitální závislosti odhadem na 445 tisíc mladých lidí nad 15 let, a další stovky tisíc pod 15. rokem věku.

EVROPSKÉ DNY
HANDICAPU
4. 10. 2022

Dětských a dorostových psychiatrů je extrémně málo

Reforma psychiatrie, kterou jsem od začátku prosazoval také, měla směřovat k rozvoji dostupnosti pedopsychiatrické péče, na kterou navazuje komplex dalších služeb ve školství a v sociálních službách. Dětských a dorostových psychiatrů je extrémně málo. Nejméně ze všech lékařských odborností pro děti a dorost. Bohužel, reforma pedopsychiatrie se stočila podle mého názoru až do demontáže pedopsychiatrie pod heslem: Když bude dostatek sociálních a poradenských služeb, tak nebude potřeba tolika dětských psychiatrů.

OTEVŘENÝ DOPIS
13. 4. 2022

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT a Radě ČT

Neustále dochází k cílenému a manipulativnímu vyvíjení tlaku na veřejnoprávní médium. Všichni, kdo kdo stihli shlédnout dokument Infiltrace - Obchod s nadějí, měli možnost vidět nejen zcela neodborné zacházení s nemocnými dětmi, ale také řadu dalších, ne zcela standardních způsobů chování a fungování zapsaného spolku, který se prezentoval, jako odborně způsobilý v péči o nemocné dětské pacienty. Hodně věcí se mezitím dalo do pohybu, ovšem stále je jakási snaha, zamést věci pod koberec, což z pohledu péče o duševní zdraví dětí, je z mého pohledu zcela neakceptovatelné.

PARLAMENTNÍ LISTY
16. 7. 2021

Denně mluví s dětmi. Ví odkud berou na očkování názory. Ne, kampaň státu to není

Rozhodování rodičů o očkování svých potomků mohlo výrazně ovlivnit vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který v rozhovoru pro středeční deník Právo zopakoval, že od 1. září už pojišťovny nebudou hradit testy na Covid a že předpokládá, že povinnost hrazení testů by se měla vztahovat i na děti starší dvanácti let.

TÝDENÍK HROT
23. 11. 2020

Dětská psychiatrie je rozebírána sociálními službami za peníze určené pro zdravotnictví

Když bych znovu viděl, že někdo zneužívá dítě, které navíc trpí autismem nebo Aspergerovým syndromem, neváhal bych a znovu veřejně vystoupil.

PARLAMENTNÍ LISTY
19. 5. 2020

Dostal sodu za Gretu, teď vystoupí k viru

Česká společnost nebyla kvůli přijatým opatřením proti epidemii koronaviru tak silně konfrontována s bezprostřední smrtí v rodině, v blízkém okolí. Tím, že si na nás takzvaně nesáhla smrt, to vypadá, že nemáme psychologicky dostatečně emočně silnou vlastní korektivní zkušenost.

MF DNES
22. 10. 2019

Diagnózu Grety zveřejnili její rodiče, ne já

Otevřená reakce na mediální rozruch po mém odborném vyjádření k projevům typickým pro diagnózy, které o sobě zveřejnila sama Greta. Rozhovor s redaktorem Martinem Pjentakem.

AKTUALNE.CZ
3. 10. 2019

Otevřel jsem toxické téma. Autismus u dětí je většinou daný geneticky

Když psychiatři od stolu hodnotili zdraví Andreje Babiše juniora, nikdo se nad tím nepozastavil. Já jsem jen hovořil o něčem, co o sobě Greta Thunbergová prozradila sama. "Mluvil jsem veřejně tak, aby to bylo srozumitelné pro laiky".

ZDRAVÉ ZPRÁVY
30. 9. 2019

Psychiatrický obor je přetížený

Rozhovor na téma reformy psychiatrie v ČR, o které se mluví již roky. Konkrétně od roku 2013.

ČRo RADIOŽURNÁL

27. 12. 2018

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů

„Dětská psychiatrie je těžký obor s obrovským rozsahem do společnosti, že mladým lékařům se do toho vůbec nechce,“ vysvětluje s tím, že jde o složitý komplex provázanosti, který zahrnuje školství, medicínu, sociální oblast i zákony, ale také těžkou práci s rodiči.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION
9. 5. 2018

Dítě s duševní poruchou ve škole – co musíme změnit?

Dětská a dorostová psychiatrie se významně prolíná a zasahuje i do jiných pediatrických lékařských oborů. Mění pohledy a postupy u soma-tických nemocí v souvislosti s celkovým duševním stavem dětského pacienta, ale i u duševních poruch s jejich somatickými projevy. Věnuje se také časté komorbiditě duševních a somatických nemocí u dětí a dorostu.

DOBRÉ RÁNO S ČT

19. 2. 2018

Diagnóza - psychopat

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

DOBRÉ RÁNO S ČT

10. 10. 2017

Dětská psychiatrie

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

NOVINKY.CZ
15. 9. 2016

Divoké děti mívají mylnou diagnózu. Zbytečně

"Školské poradny nemají vůbec žádné právo stanovovat jakoukoliv klinickou diagnózu,“ řekl Právu místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie České psychiatrické společnosti Jaroslav Matýs. „Děti, co mají kvůli ADHD problém s učením a chováním, potřebují léčbu. Jsou to vysoce inteligentní i výchovně správně vedené děti,“ zdůraznil

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK
16. 2. 2016

Nebudeme bojovat jen za práva autistů, ale všech dětí s duševní poruchou

Dnes často stanovují diagnózu nezdravotnická zařízení, jež na to ovšem nemají oprávnění. Zdravotnický deník si s MUDr. Jaroslavem Matýsem povídal o autismu, reformě psychiatrie i problémech v oblasti školství.

DOBRÉ RÁNO S ČT 26. 5. 2015

Jak nevychovat sobce

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

DOBRÉ RÁNO S ČT 16. 10. 2014

Psychické poruchy dětí

Klikněte na tlačítko "Přehrát vybrané" pro spuštění částí pořadu, které se věnují tématu.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION

14. 1. 2009

Agresivita v dětství a její souvislosti – Léky ano, nebo ne...?

Pokusit se o demystifikaci psychofarmak v pedopsychiatrické praxi, to byl nelehký cíl, který si stanovila konference s meziná-rodní účastí konaná pod názvem uvedeným v titulku. Mezi více než třemi sty účastníky tak bylo možné zaznamenat odborníky z řad psychiatrů, sester, psychologů a pedagogů, kteří velmi ocenili možnost mezioborové diskuze.

SOLEN MEDICAL

EDUCATION

1. 6. 2008

Za dětskou psychiatrii bojuji více než 10 let

Moje odborná stanoviska a názory se nikdy nezměnily. Bojuji za obor dětské psychiatrie mnoho let. Od začátku aktivní praxe v dětské a dorostové psychiatrii mi vadí zneužívání diagnóz dětí ve prospěch nelékařských nebo dokonce zcela nesouvisejících oborů. Cílem dětských psychiatrů je primárně pomoc dětem, ne vlastní finanční zisk.

bottom of page