top of page

VÝCHOVA DÍTĚTE

Učí se nejen děti, ale hlavně rodiče

Jako rodič vychováváte a dítě se od vás učí do života základní pracovní dovednosti, uspořádání rodiny a zodpovědnost za sebe sama.

Přitom, ani se to nezdá, ale vaše děti učí vás, jak je více vnímat, jak jim rozumět, učí vás společně komunikovat a vzájemně si naslouchat. Svým chováním vám signalizují, co vám nejde a vedou vás k důslednosti. Denně vás trénují v trpělivosti, v toleranci a v rodičovském řešení výchovných konfliktů s důsledností ruku v ruce s přiměřenou rodičovskou láskou.

 

Zásadní je význam denního režimu a pevného, ale laskavého, výchovného vedení.

5 nejdůležitějších bodů při výchově dětí:

Laskavost          Odměňujte hlavně za maličkosti. Nejlépe ihned, ale i s odkladem je lepší než vůbec.

Důslednost       Vyžadujte přesnost na minutu přesně.  Příležitost v životě také nepočká.

 

Vzor                    Dejte dítěti za vzor někoho v okolí   (rodič-dítě-manžel-partner-pedopsychiatr)

 

Vytrvalost         Nenechte se znechutit „nudou“ a „opakováním“ ve výchově. Přinesou vám výsledky.

 

Důvěra               Budujte vzájemnou důvěru (dítě – rodič – pedopsychiatr – klinický psycholog - učitel)

Denní režim a povinnosti

Denní režim je velmi důležitý pro úspěšné fungování rodiny. U dětí s ADHD to platí obzvlášť.

Každý den má mít svá pravidla a harmonogram. Denní rituály se odehrávají ve stejnou dobu – vstávání, hygiena, jídlo, škola, učení, odpočinek, spánek.

Během učení zařazujte pravidelné přestávky a vždy  úkol dokončete. Zapojte děti do domácích prací. I děti se podílejí na chodu domácnost.

Na každou povinnost stanovte časový termín. Vždy trvejte na splnění tady a teď. Dopřejte dětem čas na odpočinek s dostatkem pohybu. Choďte s dětmi na vycházky.

PRAVIDELNOST

DŮSLEDNOST

ODPOČINEK

Volný čas a elektronická zařízení

Děti potřebují nechat mozek odpočinout. Ale!

 

Při hraní elektronických her si mozek neodpočine. Naopak, podává maximální výkon na soustředění a hromadí se hyperaktivita, nezdrženlivost a zvyšuje se impulzivita.

Hraním elektronických her se děti unaví a nebudou mít kapacitu zvládat další úkoly.

Toto pravidlo platí i pro dospělé.

POZOR NA HRANÍ ELEKTRONICKÝCH HER A JEJIC POUŽÍVÁNÍ JAKO ODMĚNY

Při dlouhodobém přetěžování hraním  her, komunikaci na sociálních sítích, se zvýrazní ADHD příznaky a nastoupí těžká agresivita, zlostné reakce, poruchy chování, opozice, nezájem o okolí, vyčerpanost.

 

Nezřídka se dítě (ale i dospělý) dostává do stavu podobnému depresím. Zhoršené tiky signalizují únavu mozku.

 

Dochází ke zhoršení ADHD, obsesí, tiků, úzkostí, depresí a psychotických příznaků.

VZNIKÁ RIZIKO PSYCHICKÉ ZÁVISLOSTI, STEJNĚ, JAKO U DROG

U dětí s ADHD se psychický abstinenční syndrom zvládá podstatně hůře, než u dětí zdravých.

Doporučení:

Veškerá elektronika, včetně televize, maximálně na 1 hodinu denně.

U adolescentů i 2 hodiny, vyjma aktivit spojených se školou a studiem.

bottom of page