top of page

ANOREXIA NERVOSA

Léčba anorexie nervosa u dětí je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje lékařskou, psychologickou a nutriční podporu. Hlavní cíle léčby jsou obnovení zdravé tělesné hmotnosti, řešení psychologických problémů souvisejících s poruchou a prevence relapsů. Klíčovou roli v léčbě hraje dětský psychiatr, který koordinuje péči a poskytuje psychoterapeutickou podporu.

Jak by měl probíhat celý proces léčby anorexie nervosa u dětí?

Lékařská péče - návštěva pediatra

Lékařská péče je základním krokem, zejména u pacientů s výraznou podváhou a fyzickými komplikacemi.

 

Lékařská pediatrická péče zahrnuje:

 • Monitoring vitálních funkcí: pravidelné sledování srdeční frekvence, krevního tlaku, teploty a dalších životně důležitých parametrů.

 • Laboratorní testy: kontrola hladiny elektrolytů, krevního obrazu, funkce jater a ledvin, a dalších důležitých ukazatelů zdraví.

 • Léčba komplikací: řešení zdravotních problémů, jako je dehydratace, srdeční arytmie, osteoporóza a další komplikace způsobené podvýživou.

Psychoterapie - návštěva dětského psychiatra

Psychoterapie je důležitou součástí léčby, protože anorexie nervosa často souvisí s hlubšími psychologickými problémy pacienta. Dětský psychiatr hraje v těchto případech klíčovou roli při poskytování psychoterapeutické péče. Máme propracovaný systém psychoterapeutických metod, které využíváme při práci s našimi dětskými pacienty a jejich rodinami:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): pomáháme pacientům identifikovat a měnit negativní myšlenky a chování spojené s jídlem a tělesným obrazem.

 • Rodinná terapie: zahrnujeme do procesu terapie celou rodinu, což je zvláště důležité u dětí a dospívajících. Tato terapie se zaměřuje na zlepšení komunikace a podpory v rámci rodiny.

 • Interpersonální terapie: cíleně pracujeme s pacientem na zlepšení mezilidských vztahů a řešení problémů. Tyto jsou často příčinami vzniku poruchy příjmu potravy.

 • Psychodynamická terapie: pomáháme dětským pacientům pochopit a řešit hlubší emoční a psychologické problémy, které mohou být základem anorexie.

Farmakoterapie - pomoc dětského psychiatra

Léky nejsou obvykle první volbou pro léčbu anorexie nervosy. Dětský psychiatr má velkou výhodu, kdy jako lékař může předepsat farmakoterapii. Přestože se obvykle snažíme vyhnout předepisování léků, někdy to bez jejich pomoci prostě nejde. Bez léků se neobejdeme zejména v případě komorbidních stavů, jako jsou deprese nebo úzkost. Antidepresiva, jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou být použita ke zmírnění těchto příznaků.

Nutriční rehabilitace

Nutriční rehabilitace je klíčovým prvkem léčby anorexie nervosa, jehož cílem je postupné obnovení zdravé hmotnosti a normalizace stravovacích návyků.

Proces nutriční rehabilitace zahrnuje:

 • Výživové poradenství: práce s odborníkem na výživu, který pomáhá vytvořit individuální plán stravování.

 • Postupné zvyšování kalorického příjmu: postupný růst příjmu kalorií a živin, s ohledem na potřeby pacienta.

 • Monitorování příjmu potravy: pravidelné sledování stravovacích návyků a hmotnosti.

 • Zavádění vyvážené stravy: podpora konzumace všech skupin potravin a normalizace stravovacích návyků.

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení

V závažných případech může být nutná hospitalizace, zejména, pokud pacient trpí život ohrožujícími komplikacemi, jako je extrémní podváha, selhávání orgánů nebo těžké psychické problémy. Dětský psychiatr hraje klíčovou roli při rozhodování o hospitalizaci a při poskytování péče v nemocničním prostředí. Jako lékař je přímo odpovědný za zdravotní stav dětské pacienta a jako jediný dokáže adekvátně posoudit nutnost hospitalizace pacienta.

 

O čem tedy následná hospitalizace je?:

 • Stabilizace zdravotního stavu: intenzivní lékařská péče a monitorování.

 • Striktní kontrola příjmu potravy: prostředí, které podporuje bezpečné a kontrolované zvýšení hmotnosti.

 • 24hodinová psychologická podpora: nepřetržitá podpora odborníků na duševní zdraví.

Úspěšná léčba zahrnuje nejen dosažení zdravé hmotnosti, ale také řešení psychologických problémů a prevenci recidiv. Klíčovou roli hraje podpora rodiny a blízkých, která může významně přispět k zotavení dítěte. Dětský psychiatr je nezbytným průvodcem a podporou během celého procesu léčby.

LÉČBA ANOREXIE NERVOSA U DĚTÍ JE DLOUHODOBÝ PROCES, KTERÝ VYŽADUJE TRPĚLIVOST A PODPORU.

bottom of page