top of page

BULIMIA NERVOSA

Hlavními charakteristikami bulimie jsou epizody přejídání, následované nevhodnými kompenzačními metodami, jako jsou vyvolávání zvracení, nadměrné cvičení nebo užívání projímadel. Cílem léčby je zmírnění příznaků, zlepšení stravovacích návyků a řešení psychologických problémů. Dětský psychiatr hraje klíčovou roli v celém procesu léčby.

 

Jaké jsou hlavní složky léčby bulimie nervosa u dětí?:

Lékařská péče - návštěva pediatra

Lékařská péče je nezbytná k řešení fyzických komplikací způsobených bulimií.

 

Péče pediatra v prvních krocích zahrnuje:

 • Monitoring zdravotního stavu: pravidelné sledování srdeční frekvence, krevního tlaku a dalších životně důležitých parametrů.

 • Laboratorní testy: kontrola hladiny elektrolytů, krevního obrazu, funkce jater a ledvin, a dalších důležitých ukazatelů zdraví, protože opakované zvracení může vést k vážným nerovnováhám.

 • Léčba komplikací: řešení zdravotních problémů, jako je zánět hrdla, zubní eroze způsobená kyselinami ze zvracení a problémy s trávením.

Psychoterapie - návštěva dětského psychiatra

Psychoterapie je klíčovým prvkem léčby bulimie nervosa u dětí. Dětský psychiatr hraje v tomto procesu hlavní roli. Při terapii využíváme různé psychoterapeutické metody a přístupy. Vždy pracujeme nejen s dětským pacientem, ale vlastně s celou rodinou. Podpora a pochopení rodiny, jsou pro dětského pacienta naprosto stěžejní.

Používané terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): pomáháme dětským pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a chování spojené s jídlem, tělesným obrazem a kompenzačními metodami.

 • Rodinná terapie: pracujeme s celou rodinou. Do léčebného procesu zahrnujeme pacientovy nejbližší, což je klíčové pro zlepšení komunikace a podpory v rámci rodiny a pro udržení zdravého stravovacího prostředí doma.

 • Interpersonální terapie: pracujeme s pacientem na zlepšení mezilidských vztahů a řešení problémů, které mohou přispívat k rozvoji poruchy příjmu potravy.

 • Psychodynamická terapie: pomáháme pacientovi pochopit a řešit hlubší emoční a psychologické problémy, které mohou být základem bulimie.

Farmakoterapie - pomoc dětského psychiatra

Léčba bulimie nervosa u dětí se zpravidla nezačíná léky. Dětský a dorostový psychiatr ale může v případě potřeby uvažovat o farmakoterapii. Zejména v případech komorbidních stavů, jako jsou deprese nebo úzkost. Antidepresiva, především selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou být použita k utišení těchto symptomů a k lepšímu zvládání impulzivního chování.

Nutriční rehabilitace

Nutriční rehabilitace je klíčovým prvkem léčby bulimie nervosa. Tento proces zahrnuje:

 • Výživové poradenství: práce s odborníkem na výživu, který pomáhá vytvořit individuální plán stravování a naučit zdravé stravovací návyky.

 • Monitorování příjmu potravy: pravidelné sledování stravovacích návyků a tělesné hmotnosti, aby bylo zajištěno, že dítě dodržuje výživový plán.

 • Normalizace stravovacích vzorců: pomoc dítěti zvládnout epizody přejídání a kompenzační chování, s cílem dosáhnout pravidelného a vyváženého stravování.

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení

V závažných případech může být nutná hospitalizace, zejména, pokud dítě trpí život ohrožujícími komplikacemi, jako závažné fyzické zdravotní problémy nebo extrémní psychické problémy. Dětský psychiatr rozhoduje o hospitalizaci a poskytování péče v nemocničním prostředí, která zahrnuje:

 • Stabilizace zdravotního stavu: intenzivní lékařská péče a monitorování.

 • Striktní kontrolu příjmu potravy: prostředí, které podporuje bezpečné a kontrolované stravování.

 • 24hodinovou psychologickou podporu: nepřetržitá podpora odborníků na duševní zdraví.

Úspěšná léčba zahrnuje nejen zmírnění příznaků a dosažení zdravých stravovacích návyků, ale také řešení psychologických problémů a prevenci recidiv. Klíčovou roli hraje podpora rodiny a blízkých, která může významně přispět k zotavení dítěte. Dětský psychiatr je nezbytným průvodcem a podporou během celého procesu léčby.

LÉČBA BULIMIE NERVOSA U DĚTÍ JE DLOUHODOBÝ PROCES, KTERÝ VYŽADUJE TRPĚLIVOST A PODPORU.

bottom of page