top of page

MŮJ VOLEBNÍ PROGRAM

Nezávislý kandidát do Senátu ČR za hnutí občanů Trikolóra

volební okrsek č. 69 Frýdek - Místek

Jsem nezávislým kandidátem od senátních voleb. Na jednu stranu mi to možná dává, trochu větší volnost, na stranu druhou je to mnohem větší odpovědnost k programu, který chci prosazovat. Můj volební program je postavený na odbornosti, zkušenostech a předchozí práci, kterou jsem mnoho let dělal ve svém volném čase. Jsem si proto jistý, že neslibuji vzdušné zámky, skryté za prázdnými frázemi. Volební program stavím na reálných základech. Některé body už jsou v běhu a je potřeba je dotáhnout do konce. Jiné jsou reálně splnitelné díky široké mezioborové podpoře odborných skupin a společeností.

CHCI NASTAVIT SYSTÉM KVALIFIKOVANÉ ODBORNÉ PÉČE O ZDRAVÍ VŠECH DĚTÍ, BEZ ROZDÍLU NEBO UMĚLE VYTVÁŘENÉ PREFERENCE KONKRÉTNÍCH DIAGNÓZ. VŠECHNY DĚTI MUSÍ MÍT STEJNÉ PODMÍNKY A PÉČI.

ZDRAVOTNICTVÍ

 1. Podpora dětské a dorostové psychiatrii pro navýšení počtu lékařů i sester

 2. Prosazení novely zdravotnického zákona o „neurobehaviorálním terapeutovi“ (kterého jsem iniciátorem a spoluautorem). Je schválený v Senátu ČR a v současnosti je „zaparkováný“ v Parlamentu ČR.

 3. Rozvoj kvalifikované terénní zdravotní péče o děti a dorost s duševními poruchami

SOCIÁLNÍ PÉČE

 1. Podpora a rozvoj odborně kvalifikované návazné ošetřovatelské péče o lidi se zdravotním hendikepem s prioritou pro děti a dorost s duševními poruchami

 2. Budování kvalifikovaných terénních sociálních služeb odbornými pracovníky pro lidi s duševními poruchami s prioritou pro děti a dorost

 3. Podpora programů přechodu z péče o děti a dorost do péče o dospělé.

ŠKOLSTVÍ

 1. Smysluplná a rozumná inkluze ve školství a ne paušální začleňování

 2. Novela „školského zákona“ s rekodifikací pedagogických a poradenských center tak, aby síť reflektovala a pomáhala všem dětem s duševní poruchou, bez exkluzivity pro některou z nich

 3. Podpora vzdělávání učitelů pro smysluplnou inkluzi

 4. Vymahatelnost práva na školách pro děti s hendikepem

 5. Právní ochrana učitelů při výkonu povolání

bottom of page